VAD HÄNDER

27 april 2018 - ny hemsida och logotype
Nu var det dags att förtydliga vem som står bakom Ellens Agentur. Det är inte Ellen utan Anna och varför det är så kan man läsa på fliken "om". Den nya logotypen med EA=Ellens Agentur / AE=Anna Ekelund hoppas ge tydligare vem som står bakom agenturen. Fråga efter Anna och inte Ellen.
Dessutom utökar företaget sina tjänster med att hjälpa till med lösningar i hemmet. Anna läser till inredningsarkitekt och det tar något år till men har redan tagit uppdrag och hjälpt till med lösningar i olika hem. Läs mer om detta under fliken "uppdrag". Välkomna till "nya" Ellens Agentur och Anna Ekelund!