CHAMOIS

Chamois är ett svenskt varumärke som designar och producerar textil från Indien. Chamois samarbetar med små fabriker och familjägda företag som har 150 årig hantverkstradition från Kashmir och andra textil områden i Indien.
Textiliernas uttryck är en kombination av genuint textilarv från orienten med modern stil som matchar den skandinaviska markanden. Chamois har en stor respekt för de kulturella värdena och har en god syn på arbetsförhållanden och hållbarhet.